logo

Je čas začať šetriť.

Enerkeeper Power Saver
Prevratná patentovaná technológia.

Znížte náklady na prevádzku svojich zariadení a predĺžte ich životnosť.
Začnite šetriť už teraz.

  • Máte jeden alebo viacero druhov svetelných zariadení?
  • Máte zapojený jeden alebo viacero elektrických motorov?
  • Máte obe tieto elektrické zariadenia?

Šetriace zariadenie ENERKEEPER

Patentovaná technológia:

šetrič energie ENERKEEPER je skonštruovaný na patentovanej technológii firmy Enertech, ktorý využíva auto transformátorové vinutie. Znižuje straty elektrickej energie podľa nepomeru vysokofrekvenčných vĺn a fázových výkyvov vytváraných záťažou a to regulovaním fáz prostredníctvom ZIG-ZAG vinutia.

Bezpečnosť a životnosť:

životnosť tohto zariadenia je 15 až 20 rokov. Zariadenie je vylepšené tým, že nepoužíva polovodiče a kondenzátory. V prípade preťaženia alebo prietoku nežiaducich prúdov (prepätia) je zariadenie do 0,08 sekúnd automaticky prepojené na premosťovací mód (odpojené) a to ho robí vysoko bezpečným.

Vynikajúca ekonomická hospodárnosť:

zariadenie ENERKEEPER je ekonomická voľba, ktorá ušetrí vaše investície. Inštaluje sa na výstup transformátora alebo ističa a vyrába sa do výkonu až 2500 kVA.

Nastavenie účinnosti

kým iné riešenia závisia od zaťaženia siete, Enerkeeper je využiteľný pre akékoľvek vysoké preťaženie. Jeho účinnosť je obzvlášť vysoká pri viacnásobnom (zloženom) zaťažení. Pri priemyselnom využití je možné dosiahnuť 6 až 12%-nú úsporu elektrickej energie.

Použitie

Kancelárie, Nákupné centrá

Hotely, Školy, Nemocnice, Továrne

Výkon

30-200 KVA

150-2,500 KVA

Úspora %

8-15%

5-12%

Poznámka: Výsledok šetrenia može byť rozdielny v závislosti na zariadení, veľkosti záťaže a prevádzkových podmienok.

enerkeeper

Vynikajúci, hospodárny, účinný:

Enerkeeper je energeticky šetrná, hospodárna voľba, znižuje investičné náklady pri všetkých druhoch elektrickej záťaže. Je možné ho inštalovať na výstupnej časti transformátora alebo za hlavným ističom, od 100 do 2500 kVA.

Elektrické zariadenie s vysokou kvalitou:

Enerkeeper je energeticky šetrný, vysoko kvalitný, znižuje elektrické výkyvy a nelineárne preťaženie pri jalovom výkone. Neharmonický a nevyrovnaný priebeh môže spôsobovať viacero problémov: prehrievanie káblov, lámanie izolácie, poruchy na elektrických zariadeniach. Zariadenie Enerkeeper napomáha predísť poruchám tohto typu a takisto je aj prevenciou pred úrazmi elektrickým prúdom.

Zníženie CO2:

Enerkeeper je energeticky šetrný, redukuje vypúšťanie CO2 emisií, spotrebu elektrickej energie, a tým má pozitívny vplyv aj na okolité životné prostredie.

 

Kontaktujte nás

Adresa : Coburgova 8, Trnava
Telefón: +421 905 352 997
FAX: +421 33 5340 908
Pevná linka: +421 33 5536 600
E-mail: elektromorvay@okpower.sk

facebook